Här beskrivs hur vi i Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Vetlanda samlar in, behandlar och delar medlemmarnas / volontärers, och tilltänkta medlemmars / volontärers, personuppgifter.

Varför samlas personuppgifter in och hur används de?

Medlemmarnas/volontärers, personuppgifter behövs för att föra en aktuell medlems- / volontärsförteckning (matrikel), för att skicka information och andra utskick, administrera årsmöten och andra aktiviteter.

Uppgifterna behandlas, i den mån det är nödvändigt, för att uppfylla gällande lagar och regler.

Vilka personuppgifter samlas in?

Föreningen samlar in uppgifter om namn, adress, e-postadress och mobil­nummer samt födelseår (frivilligt).

Hur länge sparas personuppgifter?

Föreningen sparar personuppgifter så länge en person är medlem/volontär. Medlem/volontärsregistret gallras och före detta medlemmar/volontärer tas bort två år efter senaste medlem/volontärsåret, det vill säga senaste året som medlemsavgift inbetalades till, eller när före detta medlemmen/volontären begär borttagning.

Vem hanterar personuppgifter?

En funktion i föreningen hanterar huvudsakligen personuppgifter, denna är registeransvarig. Det finns backupfunktion till registeransvarig i styrelsen.

Var sparas personuppgifter?

Medlem/volontärsinformationen sparas i en databas.

Eventuella frågor om vår policy hänvisar vi till styrelsen@kettilsas.se